Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Materiały są dostępne także na stronie –  Kliknij

Załączniki:

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021- plik w wersji word

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021 – plik w wresji pdf

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN