Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 klas maturalnych za nami!

28.04.2023r. Pożegnanie abiturientów uświetnił Starosta Pilski Eligiusz Komarowski! Pani dyrektor Monika Rój podziękowała zgromadzonym za przybycie, powitała zaproszonych gości oraz podziękowała nauczycielom, wychowawcom za trud wychowania i kształcenia, a bohaterom dzisiejszej uroczystości za sukcesy edukacyjne i sportowe.

Z całego serca podziękowała także rodzicom, którzy angażowali się w życie naszej szkoły. Na uroczystości nagrodzono absolwentów ZSG z najwyższą średnią ocen – świadectwem z biało czerwonym paskiem oraz uhonorowano wpisem do kroniki szkolnej. Ponadto „Medalem Pamiątkowym” Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych dla najlepszego absolwenta roku szkolnego 2022/2023, uhonorowano absolwentkę klasy 4ga – Martynę Koralewską. W czasie uroczystości, ustępujący poczet sztandarowy przekazał sztandar szkoły młodszym kolegom. Ostatnim punktem było wręczenie przez wychowawców: świadectw, dyplomów i nagród dla absolwentów rocznika 2022/2023. Dzień 28 kwietnia 2023r. był ostatnim dniem wspólnie spędzonym przez czwartoklasistów w murach ZSG w Pile, dlatego radość z ukończenia szkoły przeplatała się ze świadomością zakończenia pewnego etapu w życiu tych młodych ludzi, a w efekcie nie jednemu absolwentowi zakręciła się w oku łezka.

Skip to content