Kucharz

Zawód: Kucharz
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przechowywania żywności;
sporządzania potraw
sporządzania  napojów;
wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.6.  Sporządzanie potraw i napojów i  uzyskują tytuł kucharza.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz  może być zatrudniony w :

restauracjach,
hotelowych restauracjach,
domach wczasowych,
w nowoczesnych stołówkach pracowniczych
firmach cateringowych,
stołówkach ,
przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne

Skip to content