Obchody EU Code Week

17 i 19 października 2023 zgłoszono i przeprowadzono lekcje w ramach obchodów EU Code Week.
EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

Lekcje przeprowadzono w klasach:
– 1c, temat: Największy i najmniejszy, czyli jak znaleźć NWD i NWW

– 3h, temat: Szyfrujemy wiadomości.

Podczas zajęć uczniowie klasy 3h szyfrowali  i deszyfrowali wiadomości z wykorzystaniem różnych metod szyfrowania, a uczniowie klasy 1c budowali algorytmy szukające NWD i NWW w programie Scratch.
Lekcje przeprowadziły panie Karolina Gorszka i Ewa Kuźmińska

Skip to content