Projekty unijne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

 

Dnia 21 marca 2018 w Zespole Szkół Gastronomicznych odbyła się uroczystość „Projekty unijne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile”. Celem spotkania było przedstawienie projektów unijnych realizowanych w szkole.
Po uroczystym rozpoczęcia w języku hiszpańskim oraz prezentacji projektów realizowanych w Zespole Szkół Gastronomicznych nastąpiło wręczenie uczestnikom stażu w Kordobie certyfikatów Europass Mobilność, dokumentujących okres szkoleń realizowanych za granicą. Dokument ten sprzyja uznawaniu zdobytych doświadczeń, umiejętności i kompetencji oraz ułatwia ich ocenę. Przejrzysta struktura dokumentu i wyczerpujące informacje w nim zawarte są bardzo przydatne osobom ubiegającym się o pracę i ułatwiają zadanie zarówno im samym, jak i pracodawcom. Następnie prezentacji projektu „Rozwiń skrzydła kariery” dokonała Pani Marta Kraszewska przedstawiciel UPEMI i koordynator projektów unijnych. W trakcie uroczystości nastąpił również moment przekazania przez przedstawiciela fundacji ECO-TEXTIL panią Różę Klonowską dwóch rowerów dla niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły. Na zakończenie pierwszej części uroczystości goście, rodzice oraz uczestnicy projektów zostali zaproszeni na poczęstunek w stylu hiszpańskim.
Drugą część stanowiła impreza o charakterze językowym, w trakcie której, w ramach obchodów Dnia Językowego, trzyosobowe drużyny reprezentujące każdą klasę wzięły udział w quizie językowym. Pytania o tematyce kulturowej, językowej, filmowej, muzycznej oraz związanej z realizowanymi w szkole projektami unijnymi, nie zawsze były dla uczestników łatwe. W potyczkach zwyciężyła reprezentacja klasy 3 A, drugie miejsce zajęła klasa 3 H, a trzecie- klasa 2 H.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i liczymy na równie dobrą zabawę w przyszłym roku.
Patronat Medialny TV ASTA

Skip to content