Spacer po ścieżce edukacyjnej

Dnia 26.11.2021r uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie Kucharz-klasa 3gc wraz z wychowawcą poszli na spacer po ścieżce edukacyjnej, którą Powiat Pilski wybudował w ramach projektu Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim. Uczniowie poznali mechanizmy ochrony bioróżnorodności jakie można zastosować na co dzień we własnym domu, aby przyczynić się do ochrony planety na której żyjemy. Największe zainteresowanie wzbudził zegar fenologiczny (obrazujący tajemnice zjawisk zachodzących w przyrodzie na przestrzeni pór roku). Ciekawością i zainteresowaniem tematem ekologicznym cieszyły się również gabloty solarne o tematyce odnawialnych źródeł energii. Założonym celem wyjścia było zwiększenie proekologicznej świadomości i wiedzy wśród młodzieży szkolnej oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska.