Udział szkoły w projekcie „CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Technikum nr 5 zostało zakwalifikowane do wzięcia udziału w zadaniu publicznym pt. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” w ramach, którego realizowany jest projekt „CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” finansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

Skip to content