Uroczyste wręczenie dokumentów Europass Mobilność

W dniu 23.10.2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie dokumentów Europass Mobilność dla uczniów, którzy odbywali staż w ramach projektu Erasmus +„Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową „ – Włochy w II turze. Podczas uroczystości oprócz wręczenia dokumentów przez panią dyrektor Monikę Rój oraz koordynatora projektu panią wicedyrektor Małgorzatę Gzelę podsumowano cały projekt. Zaprezentowano filmy podsumowujące oba wyjazdy, przygotowaną przez stażystów I tury książkę kucharską oraz wymieniono się doświadczeniami. Na uroczystość zaproszono rodziców uczniów biorących udział w stażu, z którymi przy filiżance kawy opiekunowie pani Małgorzata Kania oraz pani Julita Jurdzińska oraz koordynatorzy projektu pani Małgorzata Gzela i pani Marzena Raźniewska-Nalepa wymienili spostrzeżenia związane z realizacją projektu. Projekt Erasmus+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” realizowany we Włoszech, w Bolonii, który trwał 4 tygodnie, był Jednym z najdłuższych i obejmujących największą ilość uczniów (50 osób) Projekt miał na celu podniesienie: jakości i atrakcyjności nauki zawodu, konkurencyjności szkoły na rynku lokalnym poprzez jej umiędzynarodowienie, rozwój umiejętności językowych uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Uczestnictwo w mobilności dało młodzieży możliwość wzbogacenia wiedzy na temat kultury Włoch, rozwinięcia poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej oraz możliwość rozwoju przedsiębiorczości. Udział w projekcie dał możliwość usamodzielnienia i zwiększenia poczucia własnej wartości, nabycia przez uczniów kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, która może przyczynić się do lepszej interakcji z pracownikami i pracodawcami.
Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę funkcjonowania zakładów gastronomicznych i hotelarskich we Włoszech, gdzie odbywali staż. Wśród nich znalazła się restauracja Ristorante Papa Re, która może poszczycić się gwiazdką Michelin. Dzięki możliwości odbywania stażu w różnych miejscach uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne. Oprócz kompetencji gastronomicznych i hotelarskich, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z uprawą oraz zbiorem charakterystycznych dla tego regionu warzyw i owoców na farmie agroturystycznej. Młodzież poznawała również historię oraz kulturę Włoch poprzez wycieczki do Florencji, Wenecji oraz zwiedzając Bolonię. Uczniowie poszerzali swoje horyzonty i zdobywali umiejętności nawiązywania nowych kontaktów w środowisku wielokulturowym.
Ważnym elementem odbywania stażu było usamodzielnianie uczniów w zakresie poruszania się po mieście, odpowiedzialnego zarządzania własnym budżetem oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.
Zarówno w zakresie kompetencji społecznych jak i zawodowych uczniowie zostali wysoko ocenieni przez pracodawców w wystawionych opiniach.
Zwieńczeniem projektu była uroczystość wręczenia dyplomów Europass Mobilność, opinii zakładów pracy oraz Dyplomów Ukończenia Stażu, w której wzięli udział stażyści, rodzice oraz społeczność szkolna.


Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Skip to content