Uwaga uwaga !!!


Uczniowie kończący klasę 3 Branżowej Szkoły I Stopnia. Pamiętajcie, że możecie konstytuować naukę w naszej szkole w Branżowej Szkole II Stopnia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych