Kucharz

Zawód: Kucharz
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przechowywania żywności;
sporządzania potraw
sporządzania  napojów;
wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.6.  Sporządzanie potraw i napojów i  uzyskują tytuł kucharza.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz  może być zatrudniony w :

restauracjach,
hotelowych restauracjach,
domach wczasowych,
w nowoczesnych stołówkach pracowniczych
firmach cateringowych,
stołówkach ,
przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne

Technik obsługi turystycznej

Zawód:  Technik obsługi turystycznej

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
opracowywania programów i organizowania imprez turystycznych;
zamawiania, kalkulowania kosztów i rozliczania usług turystycznych;
przygotowywania ofert turystycznych;
profesjonalnego obsługiwania klientów biur podróży, w tym udzielania informacji turystycznej;
organizacji i prowadzenia biura podróży;
bycia przewodnikiem, pilotem lub rezydentem.

W cyklu nauczania uczniowie zdają dwa egzaminy zawodowe w tym:
* z kwalifikacji  T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (po trzeciej klasie)
* z kwalifikacji  T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, (w klasie czwartej)
uzyskując tytuł  technika obsługi turystycznej

Absolwent  szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej może być zatrudniony:
jako pracownik biur podróży przy bezpośredniej obsłudze klienta jak i zapleczu administracyjno-biurowym
w informacji turystycznej
w firmach transportowych prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych
w organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się promocją turystyki

Podnoszenie kwalifikacji – studia:
turystyka aktywna,  hotelarstwo, turystyka i  rekreacja, turystyka biznesowa, turystyka międzynarodowa

Technik hotelarstwa

Zawód:  Technik hotelarstwa Zadania zawodowe Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie pracy zakładu hotelarskiego, oferowanie usług hotelarskich, sprzedaż usług hotelarskich, obsługę gości w zakładzie hotelarskim, utrzymanie czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim i…

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
oceniania jakości  żywności
przechowywania żywności;
sporządzania potraw
sporządzania  napojów;
wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
planowania i oceny żywienia,
organizowania produkcji gastronomicznej
planowania i realizacji usług gastronomicznych

W cyklu nauczania uczniowie zdają dwa egzaminy zawodowe w tym:
* z kwalifikacji  T.6. Sporządzanie potraw i napojów (po trzeciej klasie)
* z kwalifikacji  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (w klasie czwartej)
uzyskując tytuł  technika  żywienia i usług gastronomicznych .
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  może być zatrudniony w :

restauracjach,
hotelowych restauracjach,
domach wczasowych,
w nowoczesnych stołówkach pracowniczych
firmach cateringowych,
stołówkach ,
przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne
Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Podnoszenie kwalifikacji – studia:
hotelarstwo i gastronomia, technologia żywności