Planowane działania z okazji „Dnia Produktów mlecznych”-26.04.2017r.

Zapraszamy na konkurs gastronomiczny po dwóch przedstawicieli z każdej klasy(I, II, III). Zespół będzie miał do wykonania potrawę z użyciem mleka i wyrobów mleczarskich. Duża dowolność w wykonaniu i pomysłach. Liczymy na waszą kreatywność. Wszyscy uczestnicy są proszeni o dostarczenia nazwy potrawy oraz składu zespołu do dnia 21.04.2017r. do pani: J. Piecyk, K. Rosa.

Skip to content