Podpisanie współpracy ZSG z Politechniką Koszalińską

11 kwietnia 2017 między Politechniką Koszalińską reprezentowaną przez Prorektora ds. Studenckich prof. nadzw. dr. hab. inż Tomasza Królikowskiego

i Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. nadzw. dr. hab. inż. Błażeja Pałasza a Zespołem Szkół Gastronomicznych w Pile reprezentowanym przez Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz panią Dyrektor Urszulę Mrall zostało podpisane porozumienie o współpracy. Gośćmi spotkania byli także: Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki, Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym pani Łucja Zielińska oraz Etatowy Członek Zarządu Przemysław Pochylski. Politechnika Koszalińska objęła patronat nad ZSG, szczególnie klasami w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zadeklarowała m.in. użyczenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów w celu realizacji zajęć, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, pomoc nauczycielom w podnoszeniu kwalifikacji. Zespół Szkół Gastronomicznych w ramach współpracy deklaruje się do: współpracy z Uczelnią, której efektem może być opracowanie programów autorskich, realizacja projektów edukacyjnych krajowych i zagranicznych, udziału w wybranych projektach Uczelni oraz do prezentowania oferty dydaktycznej Uczelni. Celem tych działań jest realizowanie kształcenia na możliwie najwyższym poziomie oraz budowanie płaszczyzny współpracy w sferze rozwoju i promowania nauki, edukacji i wychowania.


Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Skip to content